Αρχιτέκτονες: Διονύσης Σοτοβίκης, Αναστάσης Σοτοβίκης | Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: Κωνσταντίνα Μπάτζιου| Στατική Μελέτη: Χρήστος Παπαδόπουλος | Κατασκευή: Αναστάσης Σοτοβίκης | Μηχανολογική Μελέτη: Δημήτρης Μαντάς| Φωτογράφοι: Δημήτρης Μπενέτος, Εριέτα Αττάλη |2008

Το τετραώροφο κτίριο κατοικιών που βρίσκεται στα Νότια προάστια και συγκεκριμένα στη Βούλα, είχε να διαπραγματευτεί την εγγύτητά του με το θαλάσσιο ορίζοντα. Η απλότητα και η καθαρή γεωμετρία έχουν συνδυαστεί με τη διαφάνεια έτσι ώστε να επιτραπεί στο κτίριο να αναπτύξει μία στενή σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο του και κυρίως με την απίστευτη θέα στη θάλασσα.
Αυτή η επικοινωνία με τη θάλασσα σε πολλαπλά επίπεδα ήταν και ο βασικός άξονας στον οποίο βάσισαν οι αρχιτέκτονες τις σχεδιαστικές τους αρχές:

  • Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες στη γωνία του κτιρίου χωρίς κανένα κάθετο στοιχείο να διακόπτει την οπτική επαφή
  • Ο εξώστης-βατήρας, μία κίνηση προς το απέραντο γαλάζιο
  • Η διάσπαση του κτιρίου σε δύο όγκους με τέτοια απόσταση μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η επαφή με τη θάλασσα και από το δεύτερο επίπεδο όψης του κτιρίου