Αρχιτέκτονες: Διονύσης Σοτοβίκης | Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: Χρύσα Σκιαδά | Στατική Μελέτη: Νίκος Καμπούνιας | Κατασκευή: Διονύσης Σοτοβίκης | Μηχανολογική Μελέτη: Βασίλης Μπούρχας| Φωτογράφοι: Εριέτα Αττάλη |2005