Αρχιτέκτονας: Διονύσης Σοτοβίκης | Συνεργάτης: Ηλίας Ρωμανάς | Στατική Μελέτη: Χρήστος Παπαδόπουλος |2013