Αρχιτεκτονική μελέτη: Διονύσης Σοτοβίκης | Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής μελέτης: Workshop Dionisis Sotovikis | Συνεργάτες: Βαγγέλης Βογιατζής, Μάνος Οράτης, Κωνσταντίνος Λαυράνος | Έκδοση οικοδομικής αδείας: ALD Architects | Στατική μελέτη: Αντώνης Πρώιμος | Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Βασίλης Κικίδης | Διαχείριση κατασκευής: Γιώργος Μπιλάς | Φωτογραφίες: Γιώργος Μεσσαριτάκης | 2018