Αρχιτέκτονες: Διονύσης Σοτοβίκης, Κίρκη Μαριολοπούλου | Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: Ηλίας Ρωμανάς, Στυλιανός Αξιωτάκης, Μυρτώ Αγγελοπούλου | Στατική Μελέτη: Χρήστος Παπαδόπουλος |2010

Μπορούν δύο αρχιτέκτονες να σχεδιάσουν το σπίτι τους ο καθένας αυτόνομα, διατηρώντας

Η μικρή κατοικία ψηλώνει, παραμορφώνεται, καθώς εγκυμονεί μια άλλη που αιωρείται μέσα της.

ακέραιες τις αρχιτεκτονικές τους συνειδήσεις, αλλά αποβλέποντας παράλληλα στην αρμονική

Οι χρήσεις διαμοιράζονται καθώς οι δύο κατοικίες ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο κτίριο. Ταυτόχρονα

συνύπαρξή τους? Αυτή ήταν η πρόκληση και το ζητούμενο στο σχεδιασμό

δημιουργείται ένας ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα τους που αποκτά σημασία. Ακροβατώντας στον

και τη μελέτη δύο σπιτιών ώστε να γίνουν τελικά ένα!  Χτίζεται πρώτα το ένα σπίτι,

κενό αυτό χώρο μπορεί να διαβάσει κανείς το βάθος και το ύψος, να αγγίξει τα δύο κτίρια και να

το εξωτερικό κέλυφος και στη συνέχεια υφαίνεται μέσα σε αυτό ένα δεύτερο σπίτι.

αφουγκραστεί την σχέση τους.