Architect: Dionisis Sotovikis | Collaborating architect: Chrysa Skiada | Structural Engineer: Nikos Kampounias | Construction: Dionisis Sotovikis | Mechanical Engineer: Vasilis Mpourchas| Photos: Erieta Attali |2005