Curators, Exhibition Designers: Dionisis Sotovikis, Melina Polychronopoulou | Exhibition assistance: Chrysoula Valsamidou, Louisa Zacharea, Veronica Lykou, George Papadimas, Fotini Pittoglou, Elias Romanas, Chrysa Sarlani, Chrissa Skiada, Eleni Tsimara, Lena Tsokopoulou | Photos: Erieta Attali, George Messaritakis, George Floros |2013