Architect: Dionisis Sotovikis | Collaborating architects: Vangelis Voyatzis, Zoe Viaropoulou, Fotini Diplarakou, Maria Diakogianni |2015