Architect: Dionisis Sotovikis | Collaborating architects: Vangelis Voyatzis, Konstantinos Lavranos, Maria Diakogianni, Paris Sofokleous |2015