Architect: Dionisis Sotovikis | Collaborating architects: Vangelis Voyatzis, Konstantinos Lavranos, Manos Oratis, Xenia Papastergiou, Konstantina Miltia Trigka | Construction: Workshop Dionisis Sotovikis | Photos: George Messaritakis | 2018